СВОБОДНО ВРЕМЕ - Исторически обекти


Балиновата къща - Батак

Балиновата къща е фамилна къща в град Батак. Построена е около 1895 година и в нея е живял Трендафил Балинов - секретар на Работническия младежки съюз и участник в съпротивата срещу фашизма от 1918г. до 1944г. Тя е архитектурен и исторически паметник на културата, образец на традиционната архитектура в Батак.
Исторически музей - Батак

Исторически музей - Батак е създаден през 1956г. Музеят предлага няколко експозиции: археология, българските земи XV-XIX век, етнография и най-нова история. Събитията които са свързани с Батак са неповторими в българската история и името на града винаги ще се свързва с Априлското въстание.
Църква"Света Неделя" - Батак

Църквата Света Неделя в град Батак е построена през 1813 г. Тя остава спомен в Българската история с жестокото масово клане, организирано от турците, над потърсилите тук убежище български семейства (вкл.деца, жени и старци) при потушаването на Априлското въстание през 1876г.
Крепост "Перистера" - Пещера

Името на крепостта произхожда от гръцки и означава „гълъб“. Представлява крепост с три крепостни стени и шест отбранителни кули, разположени на най-вътрешната крепостна стена, според археолозите е датирана към IV век сл. Хр., като е съществувала поне до VII век включително. Археолозите смятат, че на същото място вероятно е съществувало древно тракийско светилище.

footer